תקנון ותנאי שימוש EL-CLASICO

    מבוא

1 ברוכים הבאים ל  Elclasico Brands  קישור https://el-clasico-il.com  (להלן"האתר"), בבעלות חברת א.שרוני מסחר בע"מ ח.פ -513928846 (להלן "החברה") אתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה הלבשה, הנעלה, ואביזרי ספורט מקוריים ממיטב המותגים המובילים בעולם  (להלן "המוצרים").

1.2 השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה לצורכי נוחות בלבד אך מיועד לשני המינים, כל פניה היא לגברים ונשים כאחד, כמו כן כל פניה ליחיד משמעה פניה לרבים ולהפך.

1.3 כל העושה שימוש באתר ו/או מזמין וכל פעולה אחרת באמצעות האתר ו/או דרכו, נחשב כמי שקרא את התקנון

ומסכים להוראות התקנון ולתנאיו, וכן הסכמתו לכך שלא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה, בקשר לתקנון תנאי שימוש זה לרבות תנאיו והוראותיו.

1.4 הוראות תקנון זה ותנאי השימוש יחולו על כל משתמש באתר בין אם רכש מוצרים באתר ובין אם לאו, בין אם הינו משתמש רשום ובין אם לאו [להלן:"לקוח"].

הלקוח מצהיר כי הינו בגיר, בעל סמכות על פי דין לביצוע פעולות באתר ובעל כשרות משפטית.

1.5 החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן תקנון זה.כל עדכון בהוראות תקנון זה יחייב את כל משתמשי האתר החל ממועד פרסומו באתר.

1.6 החברה רשאית בכל עת וללא הודעה מראש להפסיק ו/או לשנות את פעילות האתר, לרבות מראהו, עיצובו, והיקף השירותים בו.

1.7 תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיו"ב בן המוצר, כפי שמוצג באתר, לבין המוצר במציאות. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את החברה.


   הרשמה ורכישה

2 האתר מאפשר ללקוחותיו קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מוצרים באמצעות כרטיס אשראי בלבד!

2.1 במחיר המוצרים באתר כלול מחיר תשלום המע"מ כחוק.

2.2 רכישת המוצרים באתר תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר מכן הזנת שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, יישוב, רחוב, מספר בית, קומה דירה, כניסה וכל פרט מזהה נוסף שיסייע בעת המסירה. חובה לדייק בפרטים כדי להימנע משיבושים באספקת המוצרים. מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי חוק העונשין, התשל"ז- 1977, והעושה כן צפוי לעונשים על פי החוק.

2.3 מיד לאחר שהוזנו פרטי המזמין בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור לדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה, יובהר כי אישור זה הינו פעולה לעידכון הלקוח ואינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

2.4 אנו אוספים את נתוני הפרופיל הציבוריים שלך, לאחר  הסכמתך ואישורך לפני תחילת ההתחברות.

נתונים אלה משמשים ליצירת פרופיל המשתמש שלך באתר שלנו ואינם משותפים לאף גורם אחר.

תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת על ידי שליחת הודעה לשרות הלקוחות שלנו

במייל: servicelclasico@gmail.com

2.5 מועד ביצוע ההזמנה הינו המועד בוא ישלח ללקוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני,  מובהר כי אישור ההזמנה כפוף לכך שהמוצר קיים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה.

יחד עם זאת, במקרה בו לא תנתן הודעה על אי הימצאותו של המוצר במלאי במועד ההזמנה, ללקוח לא תיהיה 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ולחברה שמורה הזכות לבטל את ההזמנה.

2.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השיווק ומכירה של המוצר בכל רגע נתון וכן לשלול  זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

   אספקת והובלת המוצר

1  אספקת מוצרים תתבצע לאחר שההזמנה אושרה, ושולמה תמורה מלאה בגין המוצר ודמי המשלוח, לכתובת אשר הוזנה ע"י הלקוח תוך המועד שנקבע לכך.

3.1 האתר מתחייב לספק את המוצרים במסגרת זמן האספקה המצויין, ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות. הלקוח מבין ומסכים כי הזמנת המוצרים עלולה להיות מוגבלת לאזורים מסוימים.

3.2 החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם ,לא יהיו אחראים לעיכובים באספקה ו/או אי אספקת המוצר אשר נגרמו ע"י צד שלישי לרבות ע"י חברות שילוח ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה.

3.3 מועדי האספקה המצויינים באתר אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי.

3.4 דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.


   ביטול הזמנה והחזרות

4 ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981(להלן:"חוק הגנת הצרכן")והתקנות

שהותקנו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:

המזמין יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן  והתקנות שהותקנו על פיו.

מבלי לגרוע מהאמור:

4.1 ביטול עסקה יעשה באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות המצויין באתר באמצעות דואר אלקטרוני.

4.2 ביטול עסקה ע"י הלקוח לא יתאפשר ברכישת פריטים מסויימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

4.3 במקרה שביטול העסקה אושר, יש להשיב את המוצר לכתובת המחסן: רחוב יפו 222 ירושלים לידי "אלקלאסיקו",מיקוד 9438310  כשהוא באריזתו המקורית ושלא נעשה בו כל שימוש בצירוף החשבונית המקורית תוך 30 יום מתאריך רכישת המוצר.

4.4  החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לגבי מצב המוצר שהוחזר.לאחר שהוחזר המוצר יושב למזמין הסכום 

ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום המוצר או 100 ש"ח לפי הנמוך.דמי המשלוח ינוכו בנוסף.

4.5 במקרה של ביטול עסקה עקב מוצר פגום או אי התאמה,לא יחוייב הלקוח בדמי ביטול.

4.6 הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה וכמו כן יישא באחריות הגעת המוצר בשלמותו לחברה.

4.7  החזר כספי יעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר חזרה.

4.8 הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר מוצר שנרכש אם עברו 30 ימים מיום קבלתו.

4.9 החברה תהא רשאית לבטל הזמנה במקרה ונפלה בהצעה (פרסום והצגת המוצרים באתר)טעות קולמוס חריגה

וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.


5   אחריות ושרות

החברה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא על תיקונם, הרכבתם, ו/או החלפתם של המוצרים.

5.1 החברה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
טואול - בניית אתרים